Medisch Pedicure Eelde Paterswolde

Geef uw voeten de aandacht die ze verdienen.

Diabetische voet:

Diabetes Mellitus,

Mensen met diabetes hebben sneller kans op het krijgen van voetcomplicaties.

Dit kunnen neurologische complicaties zijn, zoals het uitvallen van het oppervlakkige en/of diepe gevoel in de voeten, maar er kan ook stijfheid van gewrichten optreden. Tevens kunnen de bloedvaten wordt aangetast. Als bij mensen het gevoel ontbreekt, zullen ze pijn niet voelen waardoor wondjes onopgemerkt kunnen blijven.

Dit kan bij mensen met Diabetes Mellitus tot ernstige complicaties leiden. De medisch pedicure zal d.m.v. testen beoordelen of er wellicht sprake is van een vergroot risico.

Zorg als u voor het eerst bezoek krijgt van de medisch pedicure  dan ook altijd dat u een goedkeuring c.q. verwijskaart van de huisarts heeft.  Indien u wordt doorverwezen door een huisarts die is aangesloten bij de GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie) of Voetstuk (Podotherapeuten van Noord Nederland) kunnen wij rechtstreeks voor u declareren.

De medisch pedicure is bij uitstek opgeleid om voeten van personen met Diabetes Mellitus adequaat en zorgvuldig te onderzoeken, te behandelen en te adviseren over eventuele voetzorg.